Wil je werkelijke reikwijdte ervaren?

Wil je vanuit je hart bij je kracht komen?

Wil je voelen hoe het voelt als je je goed voelt over jezelf?


Eaglesdreams biedt een kickstart die je uitdaagt om je ervaringen eerlijk onder ogen te zien, de onderliggende overtuigingen te identificeren en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Een diepgaande analyse wordt gekoppeld aan een persoonlijk actieplan met praktische oefeningen.

Eaglesdreams coacht individuen, groepen en organisaties. Dienstverlening is gericht op cliënten die te maken hebben met persoonlijkheids- of gemeenschapsontwikkeling, reorganisaties en teambuilding, ongelijkwaardigheid, relatieproblemen, de grote levensvragen of het vormgeven van het eigen leven.

Eaglesdreams werkt met compassie en promoot een humane en gelijkwaardige samenleving die in balans is met de natuur.

Arnout de Bakker (1977), oprichter van eaglesdreams, is lange tijd werkzaam geweest in de welzijnsbranche, waarbij hij een grote diversiteit aan groepen cliënten in psychosociale veranderingsprocessen begeleid heeft. De rode draad hierbij was empowerment van cliënten en het ontwikkelen van de benodigde competenties om de regie over het eigen leven (terug) te nemen. Als gediplomeerd sociaal agoog met een brede opleidingsachtergrond, baseert hij zijn praktische aanpak op sociale agogiek, aangevuld met kennis en methodieken uit de filosofie, psychologie, natuurkunde, mythologie, loopbaanbegeleiding en spirituele bronnen.

 

Neem nu contact op voor nadere informatie of een vrijblijvende offerte.

Beliefs create reality; they are magical constructs created in your mind, energized in your imagination, and fueled by your feelings. Beliefs are the invisible building blocks, the conditions around which you agree to interact with reality - Barbara Marciniak